Lastavice logo Lastavice logo

ЛОКАЛИ


У приземљу оба објекта налази се 39 локала различитих квадратура, 19 у првој и 20 у другој фази. Оријентисани су северно, у правцу улице Јурија Гагарина и јужно у правцу Саве. Погодни су за разне видове услужно-комерцијалних делатности што ће живот будућим станарима комплекса учинити још комфорнијим.
Локали се будућим власницима испоручују shell and core, без завршних облога на зидoвима и подoвима.

Шифра Ламела Спрат Површина Статус PDF
C1 Ц приземље 92.17 m² Слободан
C2 Ц приземље 80.79 m² Слободан
C3 Ц приземље 67.83 m² Слободан
C4 Ц приземље 56.45 m² Слободан
C5 Ц приземље 56.1 m² Продат
C6 Ц приземље 72.78 m² Слободан
D1 Д приземље 61.07 m² Слободан
D2 Д приземље 81.93 m² Слободан
D3 Д приземље 67.82 m² У преговорима
D4 Д приземље 51.82 m² Слободан
D5 Д приземље 51.53 m² Продат
D6 Д приземље 67.03 m² У преговорима
D7 Д приземље 44.66 m² Продат
E3 E1 приземље 139.08 m² Слободан
E4 E1 приземље 82.15 m² Продат
E5 E1 приземље 50.46 m² Продат
E6 E1 приземље 62.94 m² Продат
F1 E1 приземље 61.32 m² Слободан
F2 E1 приземље 66.41 m² Слободан
UDI Group