Lastavice logo Lastavice logo

ПОСЛОВНИ АПАРТМАНИ


1,0 thumbnail
1,5 thumbnail
2,0 thumbnail
2,5 thumbnail
3,0 thumbnail
3,5 thumbnail

Пословни апартмани се налазе у обе фазе и то 36 апартмана у ламели Е од првог до трећег спрата на истоку и 32 апартмана у ламели А од првог до осмог спрата на западу.
Апартмани имају засебне улазе и своје вертикално комуникацијско језгро. Додатно, у односу на станове имају виши степен противпожарне заштите и опремљени су спринклер системом.


PDF
1. спрат

PDF
2. спрат

PDF
3. спрат

ИЗАБЕРИТЕ АПАРТМАН


Ламела
Cпрат
Cтруктура
Cтатус
Шифра Cпрат Структура Укупна површина Површина лођe / терасe Cтатус PDF
E1_П01 1 Двособан 53.28 m² 7.13 m² У преговорима
E1_П02 1 Једнособан 30.97 m² 0.00 m² У преговорима
E1_П03 1 Двоипособан 59.78 m² 4.08 m² Слободан
E1_П04 1 Трособан 72.29 m² 8.20 m² Слободан
E1_П05 1 Трособан 68.29 m² 4.75 m² Слободан
E1_П06 1 Једноипособан 39.38 m² 2.59 m² Слободан
E1_П07 1 Једноипособан 38.62 m² 2.52 m² Слободан
E1_П08 1 Једноипособан 38.78 m² 2.51 m² Слободан
E1_П09 1 Троипособан 82.52 m² 6.01 m² У преговорима
E1_П10 1 Трособан 82.05 m² 7.10 m² У преговорима
E1_П11 1 Једноипособан 39.71 m² 4.18 m² У преговорима
E1_П12 1 Двособан 55.16 m² 5.03 m² У преговорима
E1_П13 2 Двособан 50.34 m² 4.20 m² Слободан
E1_П14 2 Једнособан 30.8 m² 0.00 m² Продат
E1_П15 2 Двоипособан 59.77 m² 4.08 m² Продат
E1_П16 2 Трособан 72.3 m² 8.20 m² Слободан
E1_П17 2 Трособан 68.29 m² 4.75 m² Слободан
E1_П18 2 Једноипособан 39.31 m² 2.59 m² Слободан
E1_П19 2 Једноипособан 38.61 m² 2.52 m² Слободан
E1_П20 2 Једноипособан 38.78 m² 2.51 m² Слободан
E1_П21 2 Троипособан 82.52 m² 6.01 m² Продат
E1_П22 2 Трособан 82.03 m² 7.10 m² Слободан
E1_П23 2 Једноипособан 39.65 m² 4.18 m² Слободан
E1_П24 2 Двособан 55.16 m² 5.03 m² Слободан
E1_П25 3 Двособан 53.22 m² 7.13 m² Слободан
E1_П26 3 Једнособан 30.97 m² 0.00 m² Слободан
E1_П27 3 Двоипособан 59.76 m² 4.08 m² Резервисан
E1_П28 3 Трособан 72.29 m² 8.20 m² Продат
E1_П29 3 Трособан 68.28 m² 4.75 m² Продат
E1_П30 3 Једноипособан 39.33 m² 2.59 m² Продат
E1_П31 3 Једноипособан 38.63 m² 2.52 m² Продат
E1_П32 3 Једноипособан 38.78 m² 2.51 m² У преговорима
E1_П33 3 Троипособан 82.49 m² 6.01 m² Слободан
E1_П34 3 Трособан 82.05 m² 7.10 m² Слободан
E1_П35 3 Једноипособан 39.67 m² 4.18 m² Слободан
E1_П36 3 Двособан 55.16 m² 5.03 m² Слободан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
53.28 m²
E1_П01
Двособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
30.97 m²
E1_П02
Једнособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
59.78 m²
E1_П03
Двоипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
72.29 m²
E1_П04
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
68.29 m²
E1_П05
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
39.38 m²
E1_П06
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
38.62 m²
E1_П07
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
38.78 m²
E1_П08
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
82.52 m²
E1_П09
Троипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
82.05 m²
E1_П10
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
39.71 m²
E1_П11
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
55.16 m²
E1_П12
Двособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
50.34 m²
E1_П13
Двособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
30.80 m²
E1_П14
Једнособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
59.77 m²
E1_П15
Двоипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
72.30 m²
E1_П16
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
68.29 m²
E1_П17
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
39.31 m²
E1_П18
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
38.61 m²
E1_П19
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
38.78 m²
E1_П20
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
82.52 m²
E1_П21
Троипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
82.03 m²
E1_П22
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
39.65 m²
E1_П23
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
55.16 m²
E1_П24
Двособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
53.22 m²
E1_П25
Двособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
30.97 m²
E1_П26
Једнособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
59.76 m²
E1_П27
Двоипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
72.29 m²
E1_П28
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
68.28 m²
E1_П29
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
39.33 m²
E1_П30
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
38.63 m²
E1_П31
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
38.78 m²
E1_П32
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
82.49 m²
E1_П33
Троипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
82.05 m²
E1_П34
Трособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
39.67 m²
E1_П35
Једноипособан
Unit plan
ПОСЛОВНИ АПАРТМАН
55.16 m²
E1_П36
Двособан
 
UDI Group