Lastavice logo Lastavice logo

СТАНОВИ


1,0 thumbnail
1,5 thumbnail
2,0 thumbnail
2,5 thumbnail
3,0 thumbnail
3,5 thumbnail

Најзаступљенију структуру станова на типским спратовима представљају 1.5-собни и 2-собни станови које радо бирају млади који почињу самосталан живот ван родитељског гнезда. Заступљени су и породицама привлачни 2.5-собни и 3-собни, као и известан број добро организованих 3.5-собних станова за вишечлане породице. Површине станова на типским спратовима крећу се од 31 m2 до 83 m2.

Светла спратна висина типског спрата од 2.73 m и повученог спрата од 3 m представљају додатни комфор будућим станарима и одличну природну осветљеност станова без обзира на оријентацију.

На повученом спрату доминантан тип представљају велики станови – пентхауси. Површине ових станова се крећу од 56 m2 до 140 m2 у источном крилу. Сви станови на повученом спрату у оквиру великих тераса имају побољшану функционалност у виду увученог дела терасе – у форми лође.


PDF
1. спрат

PDF
2. спрат

PDF
3. спрат

PDF
4. спрат

PDF
5. спрат

PDF
6. спрат

PDF
7. спрат

PDF
8. спрат

PDF
9. спрат

PDF
10. спрат

ИЗАБЕРИТЕ СТАН


Ламела
Cпрат
Cтруктура
Cтатус
Шифра Cпрат Структура Укупна површина Површина лођа / терасa Cтатус PDF
E2_С01 4 Двособни 50.32 m² 4.20 m² Продан
E2_С02 4 Једнособни 30.98 m² 0.00 m² Резервисан
E2_С03 4 Трособни 77.03 m² 8.72 m² Слободан
E2_С04 4 Трособни 72.32 m² 8.20 m² Продан
E2_С05 4 Трособни 68.26 m² 4.75 m² Продан
E2_С06 4 Једноипособни 39.33 m² 2.59 m² Продан
E2_С07 4 Једноипособни 38.63 m² 2.52 m² Продан
E2_С08 4 Једноипособни 38.78 m² 2.51 m² Продан
E2_С09 4 Троипособни 82.5 m² 6.01 m² Продан
E2_С10 4 Трособни 82.04 m² 7.10 m² Продан
E2_С11 4 Једноипособни 39.66 m² 4.18 m² Продан
E2_С12 4 Двособни 55.17 m² 5.03 m² Продан
E2_С13 5 Двособни 53.26 m² 7.13 m² Продан
E2_С14 5 Једнособни 30.79 m² 0.00 m² Резервисан
E2_С15 5 Трособни 81.85 m² 8.72 m² Продан
E2_С16 5 Трособни 72.3 m² 8.20 m² Продан
E2_С17 5 Трособни 68.26 m² 4.75 m² Продан
E2_С18 5 Једноипособни 39.34 m² 2.59 m² Продан
E2_С19 5 Једноипособни 38.63 m² 2.52 m² Продан
E2_С20 5 Једноипособни 38.78 m² 2.51 m² Продан
E2_С21 5 Троипособни 82.52 m² 6.01 m² Продан
E2_С22 5 Трособни 82.04 m² 7.10 m² Продан
E2_С23 5 Једноипособни 39.65 m² 4.18 m² Продан
E2_С24 5 Двособни 55.15 m² 5.03 m² Продан
E2_С25 6 Двособни 50.24 m² 4.20 m² Продан
E2_С26 6 Једнособни 30.97 m² 0.00 m² Резервисан
E2_С27 6 Трособни 81.81 m² 8.72 m² Продан
E2_С28 6 Трособни 72.3 m² 8.20 m² Продан
E2_С29 6 Трособни 68.29 m² 4.75 m² Продан
E2_С30 6 Једноипособни 39.33 m² 2.59 m² Продан
E2_С31 6 Једноипособни 38.64 m² 2.52 m² Продан
E2_С32 6 Једноипособни 38.78 m² 2.51 m² Продан
E2_С33 6 Троипособни 82.5 m² 6.01 m² Продан
E2_С34 6 Трособни 82.03 m² 7.10 m² Продан
E2_С35 6 Једноипособни 39.6 m² 4.18 m² Продан
E2_С36 6 Двособни 55.17 m² 5.03 m² Продан
E2_С37 7 Двособни 53.23 m² 7.13 m² Продан
E2_С38 7 Једнособни 30.98 m² 0.00 m² Продан
E2_С39 7 Трособни 81.82 m² 8.72 m² Продан
E2_С40 7 Трособни 72.3 m² 8.20 m² Продан
E2_С41 7 Трособни 68.29 m² 4.75 m² Продан
E2_С42 7 Једноипособни 39.31 m² 2.59 m² Продан
E2_С43 7 Једноипособни 38.63 m² 2.52 m² Продан
E2_С44 7 Једноипособни 38.78 m² 2.51 m² Продан
E2_С45 7 Троипособни 82.52 m² 6.01 m² Продан
E2_С46 7 Трособни 82.05 m² 7.10 m² Продан
E2_С47 7 Једноипособни 39.65 m² 4.18 m² Продан
E2_С48 7 Двособни 55.15 m² 5.03 m² Продан
E2_С49 8 Двособни 50.33 m² 4.20 m² Продан
E2_С50 8 Једнособни 30.97 m² 0.00 m² Резервисан
E2_С51 8 Трособни 81.88 m² 8.72 m² Продан
E2_С52 8 Трособни 72.3 m² 8.20 m² Продан
E2_С53 8 Трособни 68.29 m² 4.75 m² Продан
E2_С54 8 Једноипособни 39.31 m² 2.59 m² Продан
E2_С55 8 Једноипособни 38.61 m² 2.52 m² Продан
E2_С56 8 Једноипособни 38.78 m² 2.51 m² Продан
E2_С57 8 Троипособни 82.53 m² 6.01 m² Продан
E2_С58 8 Трособни 82.05 m² 7.10 m² Продан
E2_С59 8 Једноипособни 39.64 m² 4.18 m² Продан
E2_С60 8 Двособни 55.16 m² 5.03 m² Продан
E2_С61 9 Двособни 53.23 m² 7.13 m² Продан
E2_С62 9 Једнособни 30.97 m² 0.00 m² Продан
E2_С63 9 Трособни 81.94 m² 8.72 m² Резервисан
E2_С64 9 Трособни 72.34 m² 8.20 m² Продан
E2_С65 9 Трособни 68.29 m² 4.75 m² Продан
E2_С66 9 Једноипособни 39.33 m² 2.59 m² Продан
E2_С67 9 Једноипособни 38.61 m² 2.52 m² Продан
E2_С68 9 Једноипособни 38.78 m² 2.51 m² Продан
E2_С69 9 Троипособни 82.53 m² 6.01 m² Продан
E2_С70 9 Трособни 82.03 m² 7.10 m² Слободан
E2_С71 9 Једноипособни 39.69 m² 4.18 m² Продан
E2_С72 9 Двособни 55.24 m² 5.03 m² Продан
E2_С73 ПС Двоипособни 87.87 m² 16.36 m² Продан
E2_С74 ПС Трособни 81.63 m² 15.62 m² Слободан
E2_С75 ПС Троипособни 140.19 m² 44.95 m² Слободан
E2_С76 ПС Трособни 78.48 m² 15.20 m² Слободан
E2_С77 ПС Троипособни 138.75 m² 34.57 m² Слободан
E2_С78 ПС Трособни 77.25 m² 13.46 m² Продан
E2_С79 ПС Двоипособни 86.05 m² 15.85 m² Слободан
Д_С01 1 Двособни 60.28 m² 6.75 m² Продан
Д_С02 1 Једноипособни 45.74 m² 2.68 m² Продан
Д_С03 1 Једноипособни 46.14 m² 4.62 m² Продан
Д_С04 1 Једноипособни 40.05 m² 4.11 m² Продан
Д_С05 1 Двоипособни 73.39 m² 8.16 m² Слободан
Д_С06 1 Двособни 56.16 m² 4.70 m² Продан
Д_С07 1 Двоипособни 74.61 m² 6.91 m² Слободан
Д_С08 2 Двособни 57.48 m² 3.99 m² Продан
Д_С09 2 Једноипособни 47.61 m² 4.55 m² Слободан
Д_С10 2 Једноипособни 46.14 m² 4.62 m² Продан
Д_С11 2 Једноипособни 40.07 m² 4.11 m² Слободан
Д_С12 2 Двоипособни 73.41 m² 8.16 m² Слободан
Д_С13 2 Двособни 56.16 m² 4.70 m² Продан
Д_С14 2 Двоипособни 76.94 m² 9.23 m² Слободан
Д_С15 3 Двособни 60.24 m² 6.78 m² Продан
Д_С16 3 Једноипособни 45.73 m² 2.68 m² Продан
Д_С17 3 Једноипособни 46.14 m² 4.62 m² Слободан
Д_С18 3 Једноипособни 40.07 m² 4.11 m² Продан
Д_С19 3 Двоипособни 73.47 m² 8.16 m² Слободан
Д_С20 3 Двособни 56.2 m² 4.70 m² Продан
Д_С21 3 Двоипособни 74.61 m² 6.91 m² Слободан
Д_С22 4 Двособни 57.5 m² 3.99 m² Продан
Д_С23 4 Једноипособни 47.62 m² 4.55 m² Слободан
Д_С24 4 Једноипособни 46.15 m² 4.62 m² Слободан
Д_С25 4 Једноипособни 40.19 m² 4.11 m² Продан
Д_С26 4 Двоипособни 73.49 m² 8.16 m² Слободан
Д_С27 4 Двособни 56.16 m² 4.70 m² Продан
Д_С28 4 Двоипособни 76.93 m² 9.23 m² Слободан
Д_С29 5 Двособни 60.31 m² 6.77 m² Продан
Д_С30 5 Једноипособни 45.73 m² 2.68 m² Продан
Д_С31 5 Једноипособни 46.14 m² 4.62 m² Продан
Д_С32 5 Једноипособни 40.07 m² 4.11 m² Продан
Д_С33 5 Двоипособни 73.42 m² 8.16 m² Слободан
Д_С34 5 Двособни 56.18 m² 4.70 m² Продан
Д_С35 5 Двоипособни 74.61 m² 6.91 m² Слободан
Д_С36 6 Двособни 57.51 m² 3.99 m² Продан
Д_С37 6 Једноипособни 47.61 m² 4.55 m² Продан
Д_С38 6 Једноипособни 46.12 m² 4.62 m² Слободан
Д_С39 6 Једноипособни 40.07 m² 4.11 m² У преговорима
Д_С40 6 Двоипособни 73.42 m² 8.16 m² Слободан
Д_С41 6 Двособни 56.18 m² 4.70 m² Продан
Д_С42 6 Двоипособни 76.95 m² 9.24 m² Продан
Д_С43 7 Двособни 60.27 m² 6.77 m² Продан
Д_С44 7 Једноипособни 45.74 m² 2.68 m² Продан
Д_С45 7 Једноипособни 46.12 m² 4.62 m² Слободан
Д_С46 7 Једноипособни 40.05 m² 4.11 m² Продан
Д_С47 7 Двоипособни 73.38 m² 8.16 m² Слободан
Д_С48 7 Двособни 56.16 m² 4.70 m² Продан
Д_С49 7 Двоипособни 74.61 m² 6.91 m² Продан
Д_С50 8 Двособни 57.5 m² 3.99 m² Продан
Д_С51 8 Једноипособни 47.62 m² 4.55 m² Продан
Д_С52 8 Једноипособни 46.13 m² 4.62 m² Продан
Д_С53 8 Једноипособни 40.07 m² 4.11 m² Продан
Д_С54 8 Двоипособни 73.41 m² 8.16 m² Продан
Д_С55 8 Двособни 56.16 m² 4.70 m² Продан
Д_С56 8 Двоипособни 76.93 m² 9.23 m² Продан
Д_С57 9 Двособни 60.31 m² 6.78 m² Слободан
Д_С58 9 Једноипособни 45.75 m² 2.68 m² Слободан
Д_С59 9 Једноипособни 46.14 m² 4.62 m² Слободан
Д_С60 9 Једноипособни 40.06 m² 4.11 m² Слободан
Д_С61 9 Двоипособни 73.42 m² 8.16 m² Слободан
Д_С62 9 Двособни 56.17 m² 4.70 m² Продан
Д_С63 9 Двоипособни 74.61 m² 6.91 m² Слободан
Д_С64 ПС Двособни 55.75 m² 10.65 m² Слободан
Д_С65 ПС Трособни 98.42 m² 22.81 m² Слободан
Д_С66 ПС Двоипособни 87.55 m² 16.58 m² Слободан
Д_С67 ПС Двоипособни 80.81 m² 16.64 m² Слободан
Д_С68 ПС Двоипособни 73.55 m² 11.95 m² Слободан
Unit plan
СТАН
50.32 m²
E2_С01
Двособни
Unit plan
СТАН
30.98 m²
E2_С02
Једнособни
Unit plan
СТАН
77.03 m²
E2_С03
Трособни
Unit plan
СТАН
72.32 m²
E2_С04
Трособни
Unit plan
СТАН
68.26 m²
E2_С05
Трособни
Unit plan
СТАН
39.33 m²
E2_С06
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.63 m²
E2_С07
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.78 m²
E2_С08
Једноипособни
Unit plan
СТАН
82.50 m²
E2_С09
Троипособни
Unit plan
СТАН
82.04 m²
E2_С10
Трособни
Unit plan
СТАН
39.66 m²
E2_С11
Једноипособни
Unit plan
СТАН
55.17 m²
E2_С12
Двособни
Unit plan
СТАН
53.26 m²
E2_С13
Двособни
Unit plan
СТАН
30.79 m²
E2_С14
Једнособни
Unit plan
СТАН
81.85 m²
E2_С15
Трособни
Unit plan
СТАН
72.30 m²
E2_С16
Трособни
Unit plan
СТАН
68.26 m²
E2_С17
Трособни
Unit plan
СТАН
39.34 m²
E2_С18
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.63 m²
E2_С19
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.78 m²
E2_С20
Једноипособни
Unit plan
СТАН
82.52 m²
E2_С21
Троипособни
Unit plan
СТАН
82.04 m²
E2_С22
Трособни
Unit plan
СТАН
39.65 m²
E2_С23
Једноипособни
Unit plan
СТАН
55.15 m²
E2_С24
Двособни
Unit plan
СТАН
50.24 m²
E2_С25
Двособни
Unit plan
СТАН
30.97 m²
E2_С26
Једнособни
Unit plan
СТАН
81.81 m²
E2_С27
Трособни
Unit plan
СТАН
72.30 m²
E2_С28
Трособни
Unit plan
СТАН
68.29 m²
E2_С29
Трособни
Unit plan
СТАН
39.33 m²
E2_С30
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.64 m²
E2_С31
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.78 m²
E2_С32
Једноипособни
Unit plan
СТАН
82.50 m²
E2_С33
Троипособни
Unit plan
СТАН
82.03 m²
E2_С34
Трособни
Unit plan
СТАН
39.60 m²
E2_С35
Једноипособни
Unit plan
СТАН
55.17 m²
E2_С36
Двособни
Unit plan
СТАН
53.23 m²
E2_С37
Двособни
Unit plan
СТАН
30.98 m²
E2_С38
Једнособни
Unit plan
СТАН
81.82 m²
E2_С39
Трособни
Unit plan
СТАН
72.30 m²
E2_С40
Трособни
Unit plan
СТАН
68.29 m²
E2_С41
Трособни
Unit plan
СТАН
39.31 m²
E2_С42
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.63 m²
E2_С43
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.78 m²
E2_С44
Једноипособни
Unit plan
СТАН
82.52 m²
E2_С45
Троипособни
Unit plan
СТАН
82.05 m²
E2_С46
Трособни
Unit plan
СТАН
39.65 m²
E2_С47
Једноипособни
Unit plan
СТАН
55.15 m²
E2_С48
Двособни
Unit plan
СТАН
50.33 m²
E2_С49
Двособни
Unit plan
СТАН
30.97 m²
E2_С50
Једнособни
Unit plan
СТАН
81.88 m²
E2_С51
Трособни
Unit plan
СТАН
72.30 m²
E2_С52
Трособни
Unit plan
СТАН
68.29 m²
E2_С53
Трособни
Unit plan
СТАН
39.31 m²
E2_С54
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.61 m²
E2_С55
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.78 m²
E2_С56
Једноипособни
Unit plan
СТАН
82.53 m²
E2_С57
Троипособни
Unit plan
СТАН
82.05 m²
E2_С58
Трособни
Unit plan
СТАН
39.64 m²
E2_С59
Једноипособни
Unit plan
СТАН
55.16 m²
E2_С60
Двособни
Unit plan
СТАН
53.23 m²
E2_С61
Двособни
Unit plan
СТАН
30.97 m²
E2_С62
Једнособни
Unit plan
СТАН
81.94 m²
E2_С63
Трособни
Unit plan
СТАН
72.34 m²
E2_С64
Трособни
Unit plan
СТАН
68.29 m²
E2_С65
Трособни
Unit plan
СТАН
39.33 m²
E2_С66
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.61 m²
E2_С67
Једноипособни
Unit plan
СТАН
38.78 m²
E2_С68
Једноипособни
Unit plan
СТАН
82.53 m²
E2_С69
Троипособни
Unit plan
СТАН
82.03 m²
E2_С70
Трособни
Unit plan
СТАН
39.69 m²
E2_С71
Једноипособни
Unit plan
СТАН
55.24 m²
E2_С72
Двособни
Unit plan
СТАН
87.87 m²
E2_С73
Двоипособни
Unit plan
СТАН
81.63 m²
E2_С74
Трособни
Unit plan
СТАН
140.19 m²
E2_С75
Троипособни
Unit plan
СТАН
78.48 m²
E2_С76
Трособни
Unit plan
СТАН
138.75 m²
E2_С77
Троипособни
Unit plan
СТАН
77.25 m²
E2_С78
Трособни
Unit plan
СТАН
86.05 m²
E2_С79
Двоипособни
Unit plan
СТАН
60.28 m²
Д_С01
Двособни
Unit plan
СТАН
45.74 m²
Д_С02
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.14 m²
Д_С03
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.05 m²
Д_С04
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.39 m²
Д_С05
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.16 m²
Д_С06
Двособни
Unit plan
СТАН
74.61 m²
Д_С07
Двоипособни
Unit plan
СТАН
57.48 m²
Д_С08
Двособни
Unit plan
СТАН
47.61 m²
Д_С09
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.14 m²
Д_С10
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.07 m²
Д_С11
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.41 m²
Д_С12
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.16 m²
Д_С13
Двособни
Unit plan
СТАН
76.94 m²
Д_С14
Двоипособни
Unit plan
СТАН
60.24 m²
Д_С15
Двособни
Unit plan
СТАН
45.73 m²
Д_С16
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.14 m²
Д_С17
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.07 m²
Д_С18
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.47 m²
Д_С19
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.20 m²
Д_С20
Двособни
Unit plan
СТАН
74.61 m²
Д_С21
Двоипособни
Unit plan
СТАН
57.50 m²
Д_С22
Двособни
Unit plan
СТАН
47.62 m²
Д_С23
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.15 m²
Д_С24
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.19 m²
Д_С25
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.49 m²
Д_С26
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.16 m²
Д_С27
Двособни
Unit plan
СТАН
76.93 m²
Д_С28
Двоипособни
Unit plan
СТАН
60.31 m²
Д_С29
Двособни
Unit plan
СТАН
45.73 m²
Д_С30
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.14 m²
Д_С31
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.07 m²
Д_С32
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.42 m²
Д_С33
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.18 m²
Д_С34
Двособни
Unit plan
СТАН
74.61 m²
Д_С35
Двоипособни
Unit plan
СТАН
57.51 m²
Д_С36
Двособни
Unit plan
СТАН
47.61 m²
Д_С37
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.12 m²
Д_С38
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.07 m²
Д_С39
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.42 m²
Д_С40
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.18 m²
Д_С41
Двособни
Unit plan
СТАН
76.95 m²
Д_С42
Двоипособни
Unit plan
СТАН
60.27 m²
Д_С43
Двособни
Unit plan
СТАН
45.74 m²
Д_С44
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.12 m²
Д_С45
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.05 m²
Д_С46
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.38 m²
Д_С47
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.16 m²
Д_С48
Двособни
Unit plan
СТАН
74.61 m²
Д_С49
Двоипособни
Unit plan
СТАН
57.50 m²
Д_С50
Двособни
Unit plan
СТАН
47.62 m²
Д_С51
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.13 m²
Д_С52
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.07 m²
Д_С53
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.41 m²
Д_С54
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.16 m²
Д_С55
Двособни
Unit plan
СТАН
76.93 m²
Д_С56
Двоипособни
Unit plan
СТАН
60.31 m²
Д_С57
Двособни
Unit plan
СТАН
45.75 m²
Д_С58
Једноипособни
Unit plan
СТАН
46.14 m²
Д_С59
Једноипособни
Unit plan
СТАН
40.06 m²
Д_С60
Једноипособни
Unit plan
СТАН
73.42 m²
Д_С61
Двоипособни
Unit plan
СТАН
56.17 m²
Д_С62
Двособни
Unit plan
СТАН
74.61 m²
Д_С63
Двоипособни
Unit plan
СТАН
55.75 m²
Д_С64
Двособни
Unit plan
СТАН
98.42 m²
Д_С65
Трособни
Unit plan
СТАН
87.55 m²
Д_С66
Двоипособни
Unit plan
СТАН
80.81 m²
Д_С67
Двоипособни
Unit plan
СТАН
73.55 m²
Д_С68
Двоипособни
 
UDI Group