Lastavice logo Lastavice logo

СТАНОВИ


1,0 thumbnail
1,5 thumbnail
2,0 thumbnail
2,5 thumbnail
3,0 thumbnail
3,5 thumbnail

Најзаступљенију структуру станова на типским спратовима представљају 1.5-собни и 2-собни станови које радо бирају млади који почињу самосталан живот ван родитељског гнезда. Заступљени су и породицама привлачни 2.5-собни и 3-собни, као и известан број добро организованих 3.5-собних станова за вишечлане породице. Површине станова на типским спратовима крећу се од 31 m2 до 83 m2.

Светла спратна висина типског спрата од 2.73 m и повученог спрата од 3 m представљају додатни комфор будућим станарима и одличну природну осветљеност станова без обзира на оријентацију.

На повученом спрату доминантан тип представљају велики станови – пентхауси. Површине ових станова се крећу од 56 m2 до 140 m2 у источном крилу. Сви станови на повученом спрату у оквиру великих тераса имају побољшану функционалност у виду увученог дела терасе – у форми лође.


PDF
1. спрат

PDF
2. спрат

PDF
3. спрат

PDF
4. спрат

PDF
5. спрат

PDF
6. спрат

PDF
7. спрат

PDF
8. спрат

PDF
9. спрат

PDF
10. спрат

ИЗАБЕРИТЕ СТАН


Ламела
Cпрат
Cтруктура
Cтатус
Шифра Cпрат Структура Укупна површина Површина лођe / терасe Cтатус PDF
E2_C01 4 Двособан 50.32 m² 4,20 m² Продат
E2_C02 4 Једнособан 30.98 m² 0,00 m² Резервисан
E2_C03 4 Трособан 77.03 m² 8,72 m² Продат
E2_C04 4 Трособан 72.32 m² 8,20 m² Продат
E2_C05 4 Трособан 68.26 m² 4,75 m² Продат
E2_C06 4 Једноипособан 39.33 m² 2,59 m² Продат
E2_C07 4 Једноипособан 38.63 m² 2,52 m² Продат
E2_C08 4 Једноипособан 38.78 m² 2,51 m² Продат
E2_C09 4 Троипособан 82.5 m² 6,01 m² Продат
E2_C10 4 Трособан 82.04 m² 7,10 m² Продат
E2_C11 4 Једноипособан 39.66 m² 4,18 m² Продат
E2_C12 4 Двособан 55.17 m² 5,03 m² Продат
E2_C13 5 Двособан 53.26 m² 7,13 m² Продат
E2_C14 5 Једнособан 30.79 m² 0,00 m² Резервисан
E2_C15 5 Трособан 81.85 m² 8,72 m² Продат
E2_C16 5 Трособан 72.3 m² 8,20 m² Продат
E2_C17 5 Трособан 68.26 m² 4,75 m² Продат
E2_C18 5 Једноипособан 39.34 m² 2,59 m² Продат
E2_C19 5 Једноипособан 38.63 m² 2,52 m² Продат
E2_C20 5 Једноипособан 38.78 m² 2,51 m² Продат
E2_C21 5 Троипособан 82.52 m² 6,01 m² Продат
E2_C22 5 Трособан 82.04 m² 7,10 m² Продат
E2_C23 5 Једноипособан 39.65 m² 4,18 m² Продат
E2_C24 5 Двособан 55.15 m² 5,03 m² Продат
E2_C25 6 Двособан 50.24 m² 4,20 m² Продат
E2_C26 6 Једнособан 30.97 m² 0,00 m² Резервисан
E2_C27 6 Трособан 81.81 m² 8,72 m² Продат
E2_C28 6 Трособан 72.3 m² 8,20 m² Продат
E2_C29 6 Трособан 68.29 m² 4,75 m² Продат
E2_C30 6 Једноипособан 39.33 m² 2,59 m² Продат
E2_C31 6 Једноипособан 38.64 m² 2,52 m² Продат
E2_C32 6 Једноипособан 38.78 m² 2,51 m² Продат
E2_C33 6 Троипособан 82.5 m² 6,01 m² Продат
E2_C34 6 Трособан 82.03 m² 7,10 m² Продат
E2_C35 6 Једноипособан 39.6 m² 4,18 m² Продат
E2_C36 6 Двособан 55.17 m² 5,03 m² Продат
E2_C37 7 Двособан 53.23 m² 7,13 m² Продат
E2_C38 7 Једнособан 30.98 m² 0,00 m² Продат
E2_C39 7 Трособан 81.82 m² 8,72 m² Продат
E2_C40 7 Трособан 72.3 m² 8,20 m² Продат
E2_C41 7 Трособан 68.29 m² 4,75 m² Продат
E2_C42 7 Једноипособан 39.31 m² 2,59 m² Продат
E2_C43 7 Једноипособан 38.63 m² 2,52 m² Продат
E2_C44 7 Једноипособан 38.78 m² 2,51 m² Продат
E2_C45 7 Троипособан 82.52 m² 6,01 m² Продат
E2_C46 7 Трособан 82.05 m² 7,10 m² Продат
E2_C47 7 Једноипособан 39.65 m² 4,18 m² Продат
E2_C48 7 Двособан 55.15 m² 5,03 m² Продат
E2_C49 8 Двособан 50.33 m² 4,20 m² Продат
E2_C50 8 Једнособан 30.97 m² 0,00 m² Резервисан
E2_C51 8 Трособан 81.88 m² 8,72 m² Продат
E2_C52 8 Трособан 72.3 m² 8,20 m² Продат
E2_C53 8 Трособан 68.29 m² 4,75 m² Продат
E2_C54 8 Једноипособан 39.31 m² 2,59 m² Продат
E2_C55 8 Једноипособан 38.61 m² 2,52 m² Продат
E2_C56 8 Једноипособан 38.78 m² 2,51 m² Продат
E2_C57 8 Троипособан 82.53 m² 6,01 m² Продат
E2_C58 8 Трособан 82.05 m² 7,10 m² Продат
E2_C59 8 Једноипособан 39.64 m² 4,18 m² Продат
E2_C60 8 Двособан 55.16 m² 5,03 m² Продат
E2_C61 9 Двособан 53.23 m² 7,13 m² Продат
E2_C62 9 Једнособан 30.97 m² 0,00 m² Продат
E2_C63 9 Трособан 81.94 m² 8,72 m² Продат
E2_C64 9 Трособан 72.34 m² 8,20 m² Продат
E2_C65 9 Трособан 68.29 m² 4,75 m² Продат
E2_C66 9 Једноипособан 39.33 m² 2,59 m² Продат
E2_C67 9 Једноипособан 38.61 m² 2,52 m² Продат
E2_C68 9 Једноипособан 38.78 m² 2,51 m² Продат
E2_C69 9 Троипособан 82.53 m² 6,01 m² Продат
E2_C70 9 Трособан 82.03 m² 7,10 m² Продат
E2_C71 9 Једноипособан 39.69 m² 4,18 m² Продат
E2_C72 9 Двособан 55.24 m² 5,03 m² Продат
E2_C73 ПС Двоипособан 87.87 m² 16,36 m² Продат
E2_C74 ПС Трособан 81.63 m² 15,62 m² Продат
E2_C75 ПС Троипособан 140.19 m² 44,95 m² Слободан
E2_C76 ПС Трособан 78.48 m² 15,20 m² Слободан
E2_C77 ПС Троипособан 138.75 m² 34,57 m² Слободан
E2_C78 ПС Трособан 77.25 m² 13,46 m² Продат
E2_C79 ПС Двоипособан 86.05 m² 15,85 m² Продат
Д_C01 1 Двособан 60.28 m² 6,75 m² Продат
Д_C02 1 Једноипособан 45.74 m² 2,68 m² Продат
Д_C03 1 Једноипособан 46.14 m² 4,62 m² Продат
Д_C04 1 Једноипособан 40.05 m² 4,11 m² Продат
Д_C05 1 Двоипособан 73.39 m² 8,16 m² Слободан
Д_C06 1 Двособан 56.16 m² 4,70 m² Продат
Д_C07 1 Двоипособан 74.61 m² 6,91 m² Слободан
Д_C08 2 Двособан 57.48 m² 3,99 m² Продат
Д_C09 2 Једноипособан 47.61 m² 4,55 m² Продат
Д_C10 2 Једноипособан 46.14 m² 4,62 m² Продат
Д_C11 2 Једноипособан 40.07 m² 4,11 m² Продат
Д_C12 2 Двоипособан 73.41 m² 8,16 m² Продат
Д_C13 2 Двособан 56.16 m² 4,70 m² Продат
Д_C14 2 Двоипособан 76.94 m² 9,23 m² Слободан
Д_C15 3 Двособан 60.24 m² 6,78 m² Продат
Д_C16 3 Једноипособан 45.73 m² 2,68 m² Продат
Д_C17 3 Једноипособан 46.14 m² 4,62 m² Продат
Д_C18 3 Једноипособан 40.07 m² 4,11 m² Продат
Д_C19 3 Двоипособан 73.47 m² 8,16 m² Продат
Д_C20 3 Двособан 56.2 m² 4,70 m² Продат
Д_C21 3 Двоипособан 74.61 m² 6,91 m² Продат
Д_C22 4 Двособан 57.5 m² 3,99 m² Продат
Д_C23 4 Једноипособан 47.62 m² 4,55 m² Слободан
Д_C24 4 Једноипособан 46.15 m² 4,62 m² Продат
Д_C25 4 Једноипособан 40.19 m² 4,11 m² Продат
Д_C26 4 Двоипособан 73.49 m² 8,16 m² Продат
Д_C27 4 Двособан 56.16 m² 4,70 m² Продат
Д_C28 4 Двоипособан 76.93 m² 9,23 m² Продат
Д_C29 5 Двособан 60.31 m² 6,77 m² Продат
Д_C30 5 Једноипособан 45.73 m² 2,68 m² Продат
Д_C31 5 Једноипособан 46.14 m² 4,62 m² Продат
Д_C32 5 Једноипособан 40.07 m² 4,11 m² Продат
Д_C33 5 Двоипособан 73.42 m² 8,16 m² Продат
Д_C34 5 Двособан 56.18 m² 4,70 m² Продат
Д_C35 5 Двоипособан 74.61 m² 6,91 m² Продат
Д_C36 6 Двособан 57.51 m² 3,99 m² Продат
Д_C37 6 Једноипособан 47.61 m² 4,55 m² Продат
Д_C38 6 Једноипособан 46.12 m² 4,62 m² Продат
Д_C39 6 Једноипособан 40.07 m² 4,11 m² Продат
Д_C40 6 Двоипособан 73.42 m² 8,16 m² Продат
Д_C41 6 Двособан 56.18 m² 4,70 m² Продат
Д_C42 6 Двоипособан 76.95 m² 9,24 m² Продат
Д_C43 7 Двособан 60.27 m² 6,77 m² Продат
Д_C44 7 Једноипособан 45.74 m² 2,68 m² Продат
Д_C45 7 Једноипособан 46.12 m² 4,62 m² Продат
Д_C46 7 Једноипособан 40.05 m² 4,11 m² Продат
Д_C47 7 Двоипособан 73.38 m² 8,16 m² Продат
Д_C48 7 Двособан 56.16 m² 4,70 m² Продат
Д_C49 7 Двоипособан 74.61 m² 6,91 m² Продат
Д_C50 8 Двособан 57.5 m² 3,99 m² Продат
Д_C51 8 Једноипособан 47.62 m² 4,55 m² Продат
Д_C52 8 Једноипособан 46.13 m² 4,62 m² Продат
Д_C53 8 Једноипособан 40.07 m² 4,11 m² Продат
Д_C54 8 Двоипособан 73.41 m² 8,16 m² Продат
Д_C55 8 Двособан 56.16 m² 4,70 m² Продат
Д_C56 8 Двоипособан 76.93 m² 9,23 m² Продат
Д_C57 9 Двособан 60.31 m² 6,78 m² Слободан
Д_C58 9 Једноипособан 45.75 m² 2,68 m² Слободан
Д_C59 9 Једноипособан 46.14 m² 4,62 m² Продат
Д_C60 9 Једноипособан 40.06 m² 4,11 m² Продат
Д_C61 9 Двоипособан 73.42 m² 8,16 m² Продат
Д_C62 9 Двособан 56.17 m² 4,70 m² Продат
Д_C63 9 Двоипособан 74.61 m² 6,91 m² Слободан
Д_C64 ПС Двособан 55.75 m² 10,65 m² Слободан
Д_C65 ПС Трособан 98.42 m² 22,81 m² Слободан
Д_C66 ПС Двоипособан 87.55 m² 16,58 m² Слободан
Д_C67 ПС Двоипособан 80.81 m² 16,64 m² Слободан
Д_C68 ПС Двоипособан 73.55 m² 11,95 m² Слободан
Ц_C01 1 Двоипособан 64.1 m² 9,11 m² Слободан
Ц_C02 1 Двособан 55.07 m² 7,28 m² Слободан
Ц_C03 1 Двособан 52.38 m² 4,30 m² Слободан
Ц_C04 1 Двособан 57.89 m² 4,43 m² Продат
Ц_C05 1 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Продат
Ц_C06 1 Двоипособан 72.14 m² 7,83 m² Слободан
Ц_C07 1 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C08 1 Двоипособан 64.85 m² 10,71 m² Слободан
Ц_C09 1 Двоипособан 71.08 m² 9,79 m² Слободан
Ц_C10 2 Двоипособан 64.17 m² 9,18 m² Резервисан
Ц_C11 2 Двособан 52.08 m² 4,29 m² Продат
Ц_C12 2 Двособан 52.38 m² 4,30 m² Слободан
Ц_C13 2 Двособан 57.9 m² 4,43 m² Слободан
Ц_C14 2 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Продат
Ц_C15 2 Двоипособан 72.13 m² 7,83 m² Слободан
Ц_C16 2 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C17 2 Двоипособан 60.46 m² 6,30 m² Продат
Ц_C18 2 Двоипособан 71.33 m² 9,98 m² Слободан
Ц_C19 3 Двоипособан 64.01 m² 9,02 m² Продат
Ц_C20 3 Двособан 55.07 m² 7,28 m² Продат
Ц_C21 3 Двособан 52.38 m² 4,30 m² Продат
Ц_C22 3 Двособан 57.9 m² 4,43 m² Слободан
Ц_C23 3 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Продат
Ц_C24 3 Двоипособан 72.15 m² 7,83 m² Слободан
Ц_C25 3 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C26 3 Двоипособан 64.86 m² 10,71 m² Продат
Ц_C27 3 Двоипособан 71.08 m² 9,79 m² Слободан
Ц_C28 4 Двоипособан 64.18 m² 9,18 m² Продат
Ц_C29 4 Двособан 52.08 m² 4,29 m² Продат
Ц_C30 4 Двособан 52.38 m² 4,30 m² Продат
Ц_C31 4 Двособан 57.9 m² 4,43 m² Слободан
Ц_C32 4 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Резервисан
Ц_C33 4 Двоипособан 72.15 m² 7,83 m² Продат
Ц_C34 4 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C35 4 Двоипособан 60.46 m² 6,30 m² Продат
Ц_C36 4 Двоипособан 71.27 m² 9,98 m² Слободан
Ц_C37 5 Двоипособан 64.01 m² 9,02 m² Продат
Ц_C38 5 Двособан 55.07 m² 7,28 m² Продат
Ц_C39 5 Двособан 52.38 m² 4,30 m² Слободан
Ц_C40 5 Двособан 57.9 m² 4,43 m² Слободан
Ц_C41 5 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Продат
Ц_C42 5 Двоипособан 72.14 m² 7,83 m² Продат
Ц_C43 5 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C44 5 Двоипособан 64.86 m² 10,71 m² Слободан
Ц_C45 5 Двоипособан 71.09 m² 9,79 m² Продат
Ц_C46 6 Двоипособан 64.17 m² 9,18 m² Резервисан
Ц_C47 6 Двособан 52.08 m² 4,29 m² Продат
Ц_C48 6 Двособан 52.38 m² 4,30 m² Слободан
Ц_C49 6 Двособан 57.9 m² 4,43 m² Слободан
Ц_C50 6 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Продат
Ц_C51 6 Двоипособан 72.15 m² 7,83 m² Слободан
Ц_C52 6 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C53 6 Двоипособан 60.46 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C54 6 Двоипособан 71.33 m² 9,98 m² Слободан
Ц_C55 7 Двоипособан 63.98 m² 9,02 m² Слободан
Ц_C56 7 Двособан 55.07 m² 7,28 m² Продат
Ц_C57 7 Двособан 52.38 m² 4,30 m² Продат
Ц_C58 7 Двособан 57.9 m² 4,43 m² Слободан
Ц_C59 7 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Продат
Ц_C60 7 Двоипособан 72.15 m² 7,83 m² Продат
Ц_C61 7 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C62 7 Двоипособан 64.88 m² 10,71 m² Слободан
Ц_C63 7 Двоипособан 71.14 m² 9,79 m² Слободан
Ц_C64 8 Двоипособан 64.17 m² 9,18 m² Слободан
Ц_C65 8 Двособан 52.08 m² 4,29 m² У преговорима
Ц_C66 8 Двособан 52.33 m² 4,30 m² Слободан
Ц_C67 8 Двособан 57.89 m² 4,43 m² Продат
Ц_C68 8 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Продат
Ц_C69 8 Двоипособан 72.14 m² 7,83 m² Продат
Ц_C70 8 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C71 8 Двоипособан 60.62 m² 6,30 m² Продат
Ц_C72 8 Двоипособан 71.33 m² 9,98 m² Слободан
Ц_C73 9 Двоипособан 64.02 m² 9,02 m² Слободан
Ц_C74 9 Двособан 54.97 m² 7,28 m² Продат
Ц_C75 9 Двособан 52.31 m² 4,30 m² Слободан
Ц_C76 9 Двособан 57.89 m² 4,43 m² Слободан
Ц_C77 9 Једноипособан 41.49 m² 4,19 m² Продат
Ц_C78 9 Двоипособан 72.15 m² 7,83 m² Слободан
Ц_C79 9 Двособан 61.62 m² 6,30 m² Слободан
Ц_C80 9 Двоипособан 64.87 m² 10,71 m² Слободан
Ц_C81 9 Двоипособан 71.14 m² 9,79 m² Слободан
Ц_C82 ПС Двособан 61.72 m² 11,62 m² Слободан
Ц_C83 ПС Трособан 106.04 m² 23,91 m² Слободан
Ц_C84 ПС Троипособан 112.82 m² 21,07 m² Слободан
Ц_C85 ПС Троипособан 119.11 m² 31,49 m² Слободан
Ц_C86 ПС Троипособан 129.69 m² 33,22 m² Слободан
Unit plan
СТАН
50,32 m²
E2_C01
Двособан
Unit plan
СТАН
30,98 m²
E2_C02
Једнособан
Unit plan
СТАН
77,03 m²
E2_C03
Трособан
Unit plan
СТАН
72,32 m²
E2_C04
Трособан
Unit plan
СТАН
68,26 m²
E2_C05
Трособан
Unit plan
СТАН
39,33 m²
E2_C06
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,63 m²
E2_C07
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,78 m²
E2_C08
Једноипособан
Unit plan
СТАН
82,50 m²
E2_C09
Троипособан
Unit plan
СТАН
82,04 m²
E2_C10
Трособан
Unit plan
СТАН
39,66 m²
E2_C11
Једноипособан
Unit plan
СТАН
55,17 m²
E2_C12
Двособан
Unit plan
СТАН
53,26 m²
E2_C13
Двособан
Unit plan
СТАН
30,79 m²
E2_C14
Једнособан
Unit plan
СТАН
81,85 m²
E2_C15
Трособан
Unit plan
СТАН
72,30 m²
E2_C16
Трособан
Unit plan
СТАН
68,26 m²
E2_C17
Трособан
Unit plan
СТАН
39,34 m²
E2_C18
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,63 m²
E2_C19
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,78 m²
E2_C20
Једноипособан
Unit plan
СТАН
82,52 m²
E2_C21
Троипособан
Unit plan
СТАН
82,04 m²
E2_C22
Трособан
Unit plan
СТАН
39,65 m²
E2_C23
Једноипособан
Unit plan
СТАН
55,15 m²
E2_C24
Двособан
Unit plan
СТАН
50,24 m²
E2_C25
Двособан
Unit plan
СТАН
30,97 m²
E2_C26
Једнособан
Unit plan
СТАН
81,81 m²
E2_C27
Трособан
Unit plan
СТАН
72,30 m²
E2_C28
Трособан
Unit plan
СТАН
68,29 m²
E2_C29
Трособан
Unit plan
СТАН
39,33 m²
E2_C30
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,64 m²
E2_C31
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,78 m²
E2_C32
Једноипособан
Unit plan
СТАН
82,50 m²
E2_C33
Троипособан
Unit plan
СТАН
82,03 m²
E2_C34
Трособан
Unit plan
СТАН
39,60 m²
E2_C35
Једноипособан
Unit plan
СТАН
55,17 m²
E2_C36
Двособан
Unit plan
СТАН
53,23 m²
E2_C37
Двособан
Unit plan
СТАН
30,98 m²
E2_C38
Једнособан
Unit plan
СТАН
81,82 m²
E2_C39
Трособан
Unit plan
СТАН
72,30 m²
E2_C40
Трособан
Unit plan
СТАН
68,29 m²
E2_C41
Трособан
Unit plan
СТАН
39,31 m²
E2_C42
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,63 m²
E2_C43
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,78 m²
E2_C44
Једноипособан
Unit plan
СТАН
82,52 m²
E2_C45
Троипособан
Unit plan
СТАН
82,05 m²
E2_C46
Трособан
Unit plan
СТАН
39,65 m²
E2_C47
Једноипособан
Unit plan
СТАН
55,15 m²
E2_C48
Двособан
Unit plan
СТАН
50,33 m²
E2_C49
Двособан
Unit plan
СТАН
30,97 m²
E2_C50
Једнособан
Unit plan
СТАН
81,88 m²
E2_C51
Трособан
Unit plan
СТАН
72,30 m²
E2_C52
Трособан
Unit plan
СТАН
68,29 m²
E2_C53
Трособан
Unit plan
СТАН
39,31 m²
E2_C54
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,61 m²
E2_C55
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,78 m²
E2_C56
Једноипособан
Unit plan
СТАН
82,53 m²
E2_C57
Троипособан
Unit plan
СТАН
82,05 m²
E2_C58
Трособан
Unit plan
СТАН
39,64 m²
E2_C59
Једноипособан
Unit plan
СТАН
55,16 m²
E2_C60
Двособан
Unit plan
СТАН
53,23 m²
E2_C61
Двособан
Unit plan
СТАН
30,97 m²
E2_C62
Једнособан
Unit plan
СТАН
81,94 m²
E2_C63
Трособан
Unit plan
СТАН
72,34 m²
E2_C64
Трособан
Unit plan
СТАН
68,29 m²
E2_C65
Трособан
Unit plan
СТАН
39,33 m²
E2_C66
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,61 m²
E2_C67
Једноипособан
Unit plan
СТАН
38,78 m²
E2_C68
Једноипособан
Unit plan
СТАН
82,53 m²
E2_C69
Троипособан
Unit plan
СТАН
82,03 m²
E2_C70
Трособан
Unit plan
СТАН
39,69 m²
E2_C71
Једноипособан
Unit plan
СТАН
55,24 m²
E2_C72
Двособан
Unit plan
СТАН
87,87 m²
E2_C73
Двоипособан
Unit plan
СТАН
81,63 m²
E2_C74
Трособан
Unit plan
СТАН
140,19 m²
E2_C75
Троипособан
Unit plan
СТАН
78,48 m²
E2_C76
Трособан
Unit plan
СТАН
138,75 m²
E2_C77
Троипособан
Unit plan
СТАН
77,25 m²
E2_C78
Трособан
Unit plan
СТАН
86,05 m²
E2_C79
Двоипособан
Unit plan
СТАН
60,28 m²
Д_C01
Двособан
Unit plan
СТАН
45,74 m²
Д_C02
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,14 m²
Д_C03
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,05 m²
Д_C04
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,39 m²
Д_C05
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,16 m²
Д_C06
Двособан
Unit plan
СТАН
74,61 m²
Д_C07
Двоипособан
Unit plan
СТАН
57,48 m²
Д_C08
Двособан
Unit plan
СТАН
47,61 m²
Д_C09
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,14 m²
Д_C10
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,07 m²
Д_C11
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,41 m²
Д_C12
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,16 m²
Д_C13
Двособан
Unit plan
СТАН
76,94 m²
Д_C14
Двоипособан
Unit plan
СТАН
60,24 m²
Д_C15
Двособан
Unit plan
СТАН
45,73 m²
Д_C16
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,14 m²
Д_C17
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,07 m²
Д_C18
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,47 m²
Д_C19
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,20 m²
Д_C20
Двособан
Unit plan
СТАН
74,61 m²
Д_C21
Двоипособан
Unit plan
СТАН
57,50 m²
Д_C22
Двособан
Unit plan
СТАН
47,62 m²
Д_C23
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,15 m²
Д_C24
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,19 m²
Д_C25
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,49 m²
Д_C26
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,16 m²
Д_C27
Двособан
Unit plan
СТАН
76,93 m²
Д_C28
Двоипособан
Unit plan
СТАН
60,31 m²
Д_C29
Двособан
Unit plan
СТАН
45,73 m²
Д_C30
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,14 m²
Д_C31
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,07 m²
Д_C32
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,42 m²
Д_C33
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,18 m²
Д_C34
Двособан
Unit plan
СТАН
74,61 m²
Д_C35
Двоипособан
Unit plan
СТАН
57,51 m²
Д_C36
Двособан
Unit plan
СТАН
47,61 m²
Д_C37
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,12 m²
Д_C38
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,07 m²
Д_C39
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,42 m²
Д_C40
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,18 m²
Д_C41
Двособан
Unit plan
СТАН
76,95 m²
Д_C42
Двоипособан
Unit plan
СТАН
60,27 m²
Д_C43
Двособан
Unit plan
СТАН
45,74 m²
Д_C44
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,12 m²
Д_C45
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,05 m²
Д_C46
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,38 m²
Д_C47
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,16 m²
Д_C48
Двособан
Unit plan
СТАН
74,61 m²
Д_C49
Двоипособан
Unit plan
СТАН
57,50 m²
Д_C50
Двособан
Unit plan
СТАН
47,62 m²
Д_C51
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,13 m²
Д_C52
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,07 m²
Д_C53
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,41 m²
Д_C54
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,16 m²
Д_C55
Двособан
Unit plan
СТАН
76,93 m²
Д_C56
Двоипособан
Unit plan
СТАН
60,31 m²
Д_C57
Двособан
Unit plan
СТАН
45,75 m²
Д_C58
Једноипособан
Unit plan
СТАН
46,14 m²
Д_C59
Једноипособан
Unit plan
СТАН
40,06 m²
Д_C60
Једноипособан
Unit plan
СТАН
73,42 m²
Д_C61
Двоипособан
Unit plan
СТАН
56,17 m²
Д_C62
Двособан
Unit plan
СТАН
74,61 m²
Д_C63
Двоипособан
Unit plan
СТАН
55,75 m²
Д_C64
Двособан
Unit plan
СТАН
98,42 m²
Д_C65
Трособан
Unit plan
СТАН
87,55 m²
Д_C66
Двоипособан
Unit plan
СТАН
80,81 m²
Д_C67
Двоипособан
Unit plan
СТАН
73,55 m²
Д_C68
Двоипособан
Unit plan
СТАН
64,10 m²
Ц_C01
Двоипособан
Unit plan
СТАН
55,07 m²
Ц_C02
Двособан
Unit plan
СТАН
52,38 m²
Ц_C03
Двособан
Unit plan
СТАН
57,89 m²
Ц_C04
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C05
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,14 m²
Ц_C06
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C07
Двособан
Unit plan
СТАН
64,85 m²
Ц_C08
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,08 m²
Ц_C09
Двоипособан
Unit plan
СТАН
64,17 m²
Ц_C10
Двоипособан
Unit plan
СТАН
52,08 m²
Ц_C11
Двособан
Unit plan
СТАН
52,38 m²
Ц_C12
Двособан
Unit plan
СТАН
57,90 m²
Ц_C13
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C14
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,13 m²
Ц_C15
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C16
Двособан
Unit plan
СТАН
60,46 m²
Ц_C17
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,33 m²
Ц_C18
Двоипособан
Unit plan
СТАН
64,01 m²
Ц_C19
Двоипособан
Unit plan
СТАН
55,07 m²
Ц_C20
Двособан
Unit plan
СТАН
52,38 m²
Ц_C21
Двособан
Unit plan
СТАН
57,90 m²
Ц_C22
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C23
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,15 m²
Ц_C24
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C25
Двособан
Unit plan
СТАН
64,86 m²
Ц_C26
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,08 m²
Ц_C27
Двоипособан
Unit plan
СТАН
64,18 m²
Ц_C28
Двоипособан
Unit plan
СТАН
52,08 m²
Ц_C29
Двособан
Unit plan
СТАН
52,38 m²
Ц_C30
Двособан
Unit plan
СТАН
57,90 m²
Ц_C31
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C32
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,15 m²
Ц_C33
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C34
Двособан
Unit plan
СТАН
60,46 m²
Ц_C35
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,27 m²
Ц_C36
Двоипособан
Unit plan
СТАН
64,01 m²
Ц_C37
Двоипособан
Unit plan
СТАН
55,07 m²
Ц_C38
Двособан
Unit plan
СТАН
52,38 m²
Ц_C39
Двособан
Unit plan
СТАН
57,90 m²
Ц_C40
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C41
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,14 m²
Ц_C42
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C43
Двособан
Unit plan
СТАН
64,86 m²
Ц_C44
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,09 m²
Ц_C45
Двоипособан
Unit plan
СТАН
64,17 m²
Ц_C46
Двоипособан
Unit plan
СТАН
52,08 m²
Ц_C47
Двособан
Unit plan
СТАН
52,38 m²
Ц_C48
Двособан
Unit plan
СТАН
57,90 m²
Ц_C49
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C50
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,15 m²
Ц_C51
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C52
Двособан
Unit plan
СТАН
60,46 m²
Ц_C53
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,33 m²
Ц_C54
Двоипособан
Unit plan
СТАН
63,98 m²
Ц_C55
Двоипособан
Unit plan
СТАН
55,07 m²
Ц_C56
Двособан
Unit plan
СТАН
52,38 m²
Ц_C57
Двособан
Unit plan
СТАН
57,90 m²
Ц_C58
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C59
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,15 m²
Ц_C60
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C61
Двособан
Unit plan
СТАН
64,88 m²
Ц_C62
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,14 m²
Ц_C63
Двоипособан
Unit plan
СТАН
64,17 m²
Ц_C64
Двоипособан
Unit plan
СТАН
52,08 m²
Ц_C65
Двособан
Unit plan
СТАН
52,33 m²
Ц_C66
Двособан
Unit plan
СТАН
57,89 m²
Ц_C67
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C68
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,14 m²
Ц_C69
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C70
Двособан
Unit plan
СТАН
60,62 m²
Ц_C71
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,33 m²
Ц_C72
Двоипособан
Unit plan
СТАН
64,02 m²
Ц_C73
Двоипособан
Unit plan
СТАН
54,97 m²
Ц_C74
Двособан
Unit plan
СТАН
52,31 m²
Ц_C75
Двособан
Unit plan
СТАН
57,89 m²
Ц_C76
Двособан
Unit plan
СТАН
41,49 m²
Ц_C77
Једноипособан
Unit plan
СТАН
72,15 m²
Ц_C78
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,62 m²
Ц_C79
Двособан
Unit plan
СТАН
64,87 m²
Ц_C80
Двоипособан
Unit plan
СТАН
71,14 m²
Ц_C81
Двоипособан
Unit plan
СТАН
61,72 m²
Ц_C82
Двособан
Unit plan
СТАН
106,04 m²
Ц_C83
Трособан
Unit plan
СТАН
112,82 m²
Ц_C84
Троипособан
Unit plan
СТАН
119,11 m²
Ц_C85
Троипособан
Unit plan
СТАН
129,69 m²
Ц_C86
Троипособан
 
UDI Group