Lastavice logo Lastavice logo

ПАРКИНГ


На три подземна нивоа налази се укупно 635 паркинг места - 335 у првој и 300 у другој фази. Највећи број паркинг места је димензијe 2.5x5m. Неколико места за паралелно паркирање je димензијa 2x5,5m, а места за особе са инвалидитетом износе 3,7x5m. Поједина паркинг места имају припадајуће станарске оставе тако да се купују у пакету. На другом и трећем подземном нивоу се налазе и оставе које је могуће купити одвојено од паркинг места.

Заштита од пожара предвиђени је путем унутрашњих и спољних хидраната и sprinkler система. Вентилација и одимљавање гаража се обавља уз помоћ jet-fan вентилатора у гаражи и аксијалних кровних вентилатора. Улаз у гаражу је обезбеђен контролом приступа и сегментним роло вратима и рампама, у зависности од режима дан/ноћ. За расвету се користе LED светиљке са сензорима покрета и panic лампе. Одвод се врши преко линијских сливника са сепараторима уља. Комуникација са сваког нивоа се одвија степеницама и лифтовима.

Сви ови параметри пружају вашем возилу заштиту и безбедност, а вама миран сан.


PDF

-1. НИВО

PDF

-2. НИВО

PDF

-3. НИВО
UDI Group