Lastavice logo Lastavice logo

ПРОЈЕКАТ


ДОМ КОМЕ СЕ ВРАЋАШ

Стамбено-пословни комплекс „Ластавице” налази се у новобеоградском Блоку 58, са колским приступом из улица Нова 3 и Нова 4. Састоји из два угаона објекта, пројектована у форми латиничног знака L, као две независне целине. Комплекс има укупну бруто грађевинску површину 69.100 m2 (надземно БРГП 46.588 m2). Источно и западно крило понаособ састоје се од три подземне етаже са гаражама и оставама, приземља у коме се налазе локали, девет типских спратова и једног повученог спрата намењених становању (3По+П+9+Пс).
Комплекс ће се градити у две фазе. Марта 2022. почиње изградња прве фазе а усељење је планирано најкасније за септембар 2024. Завршетак радова на другој фази комплекса је планиран за крај 2025. године.

Функционална и модерна архитектура намеће се израженом хоризонталношћу на фасади, чиме се пројекат на савремени начин уклапа у градњу старог језгра Новог Београда својим модерним дизајном. Концептуална идеја дело је успешне сарадње чешког бироа Hlaváček & Partner Studio и реномираног локалног архитектонског бироа ZAP. Тимови професионалаца посвећено су се бавили пројектовањем добро организованих и осветљених станова и пословних апартмана различитих структура, пространим подземним гаражама на три нивоа и локалима погодним за разне видове услужно-комерцијалног пословања. Између објеката се налази дијагонална јавна пешачка комуникација која повезује како објекте међусобно, тако и објекте са Улицом Јурија Гагарина.

КРИЛО ИСТОК – прва фаза

Угаони објекат прве фазе укупне бруто површине 36.670,28 м2 (од чега БРГП 24.606,35 м2) оивичен је приступним саобраћајницама Нова 3 и Нова 4 и налази се на катастарској парцели 5298/12. Објекат је функционално подељен на три ламеле (Ц, Д и Е). Ламеле Ц И Д су намењене искључиво становању а ламела Е има два засебна улаза – Е1 за пословне апартмане од 1. до 3. спрата и Е2 за становање од 4. до повученог спрата.

Функционалне јединице су распоређене на следећи начин:

• 233 стана (ламела Ц – 86, ламела Д – 68, ламела Е/улаз 2 – 79)
• 36 пословних апартмана (ламела Е/улаз 1)
• 19 локала (ламела Ц – 6, ламела Д – 7, ламела Е – 6)
• 335 паркинг места минималне величине 500x250 цм

Најзаступљенију структуру станова на типским спратовима представљају 1.5-собни и 2-собни станови. Такође су заступљени и породицама привлачни 2.5-собни и 3-собни, као и известан број добро организованих 3.5-собних станова за вишечлане породице. Површине станова на типским спратовима крећу се од 31 m2 до 83 m2.

Светла спратна висина типског спрата од 2.73 m и повученог спрата од 3 m представљају додатни комфор будућим станарима и одличну природну осветљеност станова без обзира на оријентацију.

На повученом спрату доминантан тип представљају велики станови – пентхауси. Површине ових станова се крећу од 56 m2 до 140 m2 у источном крилу. Сви станови на повученом спрату у оквиру великих тераса имају побољшану функционалност у виду увученог дела терасе – у форми лође.


PDF
Приземље

PDF
1. спрат

PDF
2. спрат

PDF
3. спрат

PDF
4. спрат

PDF
5. спрат

PDF
6. спрат

PDF
7. спрат

PDF
8. спрат

PDF
9. спрат

PDF
10. спрат

PDF
-1. НИВО

PDF
-2. НИВО

PDF
-3. НИВО

КРИЛО ЗАПАД – друга фаза

Објекат друге фазе покрива укупну бруто површину од 32.430,08м2 (од чега БРГП 21.981,65м2) са јужне стране наслања се на приступну саобраћајницу Нова 4 и налази се на катастарској парцели 5298/9.

Објекат је функционално подељен на две ламеле, А и Б. У ламели А су предвиђени станови и пословни апартмани са два посебна улаза: А1 - пословни апартмани (од 1. до 8. спрата) и А2 - станови (од 1. до повученог спрата), док су у ламели Б предвиђени само станови. Свака ламела има своје вертикално комуникацијско језгро - степениште и лифтове који воде до најниже етаже гараже.

Функционалне јединице су распоређене на следећи начин:

• 191 стан (ламела А/улаз 2 – 84, ламела Б – 107)
• 32 пословна апартмана (ламела А/улаз 1)
• 20 локала у приземљу (ламела А – 8, ламела Б – 12)
• 300 паркинг места (293 подземно и 7 надземно), минималних димензија 500x250 цм

Најзаступљенију структуру станова на типским спратовима представљају 1.5-собни и 2-собни станови које радо бирају млади који почињу самосталан живот ван родитељског гнезда. Заступљени су и породицама привлачни 2.5-собни и 3-собни, као и известан број добро организованих 3.5-собних станова за вишечлане породице. Површине станова на типским спратовима крећу се од 39 m2 до 106 m2.

Светла спратна висина типског спрата од 2.73 m и повученог спрата од 3 m представљају додатни комфор будућим станарима и одличну природну осветљеност станова без обзира на оријентацију.

На повученом спрату доминантан тип представљају велики станови – пентхауси. Површине ових станова се крећу од 41 m2 до 178 m2 у западном крилу. Сви станови на повученом спрату у оквиру великих тераса имају побољшану функционалност у виду увученог дела терасе – у форми лође.

УРБАНA И ФУНКЦИОНАЛНA АРХИТЕКТУРA

Пиктограми распореда функционалних јединица у источном и западном крилу –
424 стана – 68 пословних апартмана – 39 услужних локала у приземљу – 635 паркинг места

Сваки стамбени улаз има у приземљу просторију за дечија колица, као и портира у једној од ламела. Портирска служба ће подразумевати 24/7 видео надзор и надзор контролно-информационог система управљања инсталацијама вентилације, одимљавања и централне припреме топле воде. Испод приземља налазе се три етаже гараже које су дефинисане као посебна целина из које се приступа свим ламелама. У гаражи се налазе и станарске оставе и једна остава за бицикле. Од првог спрата, функционалне целине се деле по ламелама објекта и свака има своје вертикално комуникацијско језгро – степениште и лифтове који крећу од најниже етаже гараже.

Колски приступ комплексу омогућен је за источно крило из приступне саобраћајнице Нова 4 одакле се улази у подземну гаражу рампом са две траке, и бочном приступном саобраћајницом Нова 3 на коју се излази из подземне гараже рампом са две траке. За западно крило омогућен је приступ саобраћајницом Нова 4 одакле се улази и излази из подземне гараже путем две рампе са две траке.

Техничке просторије се углавном налазе у подземним етажама. Гасна подстаница смештена је на кров објекта, а гасна инсталација се води по фасади у масци од контролно-мерно регулационе станице до котларнице на крову. Противпожарни пут служи искључиво сврси приступа возила за гашење пожара и за пешачки саобраћај. Трафо станица је смештена на парцели у виду слободностојећег самосталног објекта, обложеног фасадним листелама, адекватно удаљеног и обезбеђеног од зграде. Контејнери су смештени у наткривене боксове од вученог метала, адекватно позиционирани на регулацији.

ДОМ КОМЕ СЕ ВРАЋАШ

Стамбено-пословни комплекс „Ластавице” налази се у новобеоградском Блоку 58, са колским приступом из улица Нова 3 и Нова 4. Састоји из два угаона објекта, пројектована у форми латиничног знака L, као две независне целине. Комплекс има укупну бруто грађевинску површину 69.100 m2 (надземно БРГП 46.588 m2). Источно и западно крило понаособ састоје се од три подземне етаже са гаражама и оставама, приземља у коме се налазе локали, девет типских спратова и једног повученог спрата намењених становању (3По+П+9+Пс).
Комплекс ће се градити у две фазе. Марта 2022. почиње изградња прве фазе а усељење је планирано најкасније за септембар 2024. Завршетак радова на другој фази комплекса је планиран за крај 2025. године.

Функционална и модерна архитектура намеће се израженом хоризонталношћу на фасади, чиме се пројекат на савремени начин уклапа у градњу старог језгра Новог Београда својим модерним дизајном. Концептуална идеја дело је успешне сарадње чешког бироа Hlaváček & Partner Studio и реномираног локалног архитектонског бироа ZAP. Тимови професионалаца посвећено су се бавили пројектовањем добро организованих и осветљених станова и пословних апартмана различитих структура, пространим подземним гаражама на три нивоа и локалима погодним за разне видове услужно-комерцијалног пословања. Између објеката се налази дијагонална јавна пешачка комуникација која повезује како објекте међусобно, тако и објекте са Улицом Јурија Гагарина.

КРИЛО ИСТОК – прва фаза

Угаони објекат прве фазе укупне бруто површине 36.670,28 м2 (од чега БРГП 24.606,35 м2) оивичен је приступним саобраћајницама Нова 3 и Нова 4 и налази се на катастарској парцели 5298/12. Објекат је функционално подељен на три ламеле (Ц, Д и Е). Ламеле Ц И Д су намењене искључиво становању а ламела Е има два засебна улаза – Е1 за пословне апартмане од 1. до 3. спрата и Е2 за становање од 4. до повученог спрата.

Функционалне јединице су распоређене на следећи начин:

• 233 стана (ламела Ц – 86, ламела Д – 68, ламела Е/улаз 2 – 79)
• 36 пословних апартмана (ламела Е/улаз 1)
• 19 локала (ламела Ц – 6, ламела Д – 7, ламела Е – 6)
• 335 паркинг места минималне величине 500x250 цм

Најзаступљенију структуру станова на типским спратовима представљају 1.5-собни и 2-собни станови. Такође су заступљени и породицама привлачни 2.5-собни и 3-собни, као и известан број добро организованих 3.5-собних станова за вишечлане породице. Површине станова на типским спратовима крећу се од 31 m2 до 83 m2.

Светла спратна висина типског спрата од 2.73 m и повученог спрата од 3 m представљају додатни комфор будућим станарима и одличну природну осветљеност станова без обзира на оријентацију.

На повученом спрату доминантан тип представљају велики станови – пентхауси. Површине ових станова се крећу од 56 m2 до 140 m2 у источном крилу. Сви станови на повученом спрату у оквиру великих тераса имају побољшану функционалност у виду увученог дела терасе – у форми лође.

КРИЛО ЗАПАД – друга фаза

Објекат друге фазе покрива укупну бруто површину од 32.430,08м2 (од чега БРГП 21.981,65м2) са јужне стране наслања се на приступну саобраћајницу Нова 4 и налази се на катастарској парцели 5298/9.

Објекат је функционално подељен на две ламеле, А и Б. У ламели А су предвиђени станови и пословни апартмани са два посебна улаза: А1 - пословни апартмани (од 1. до 8. спрата) и А2 - станови (од 1. до повученог спрата), док су у ламели Б предвиђени само станови. Свака ламела има своје вертикално комуникацијско језгро - степениште и лифтове који воде до најниже етаже гараже.

Функционалне јединице су распоређене на следећи начин:

• 191 стан (ламела А/улаз 2 – 84, ламела Б – 107)
• 32 пословна апартмана (ламела А/улаз 1)
• 20 локала у приземљу (ламела А – 8, ламела Б – 12)
• 300 паркинг места (293 подземно и 7 надземно), минималних димензија 500x250 цм

Најзаступљенију структуру станова на типским спратовима представљају 1.5-собни и 2-собни станови које радо бирају млади који почињу самосталан живот ван родитељског гнезда. Заступљени су и породицама привлачни 2.5-собни и 3-собни, као и известан број добро организованих 3.5-собних станова за вишечлане породице. Површине станова на типским спратовима крећу се од 39 m2 до 106 m2.

Светла спратна висина типског спрата од 2.73 m и повученог спрата од 3 m представљају додатни комфор будућим станарима и одличну природну осветљеност станова без обзира на оријентацију.

На повученом спрату доминантан тип представљају велики станови – пентхауси. Површине ових станова се крећу од 41 m2 до 178 m2 у западном крилу. Сви станови на повученом спрату у оквиру великих тераса имају побољшану функционалност у виду увученог дела терасе – у форми лође.

УРБАНA И ФУНКЦИОНАЛНA АРХИТЕКТУРA

Пиктограми распореда функционалних јединица у источном и западном крилу –
424 стана – 68 пословних апартмана – 39 услужних локала у приземљу – 635 паркинг места

Сваки стамбени улаз има у приземљу просторију за дечија колица, као и портира у једној од ламела. Портирска служба ће подразумевати 24/7 видео надзор и надзор контролно-информационог система управљања инсталацијама вентилације, одимљавања и централне припреме топле воде. Испод приземља налазе се три етаже гараже које су дефинисане као посебна целина из које се приступа свим ламелама. У гаражи се налазе и станарске оставе и једна остава за бицикле. Од првог спрата, функционалне целине се деле по ламелама објекта и свака има своје вертикално комуникацијско језгро – степениште и лифтове који крећу од најниже етаже гараже.

Колски приступ комплексу омогућен је за источно крило из приступне саобраћајнице Нова 4 одакле се улази у подземну гаражу рампом са две траке, и бочном приступном саобраћајницом Нова 3 на коју се излази из подземне гараже рампом са две траке. За западно крило омогућен је приступ саобраћајницом Нова 4 одакле се улази и излази из подземне гараже путем две рампе са две траке.

Техничке просторије се углавном налазе у подземним етажама. Гасна подстаница смештена је на кров објекта, а гасна инсталација се води по фасади у масци од контролно-мерно регулационе станице до котларнице на крову. Противпожарни пут служи искључиво сврси приступа возила за гашење пожара и за пешачки саобраћај. Трафо станица је смештена на парцели у виду слободностојећег самосталног објекта, обложеног фасадним листелама, адекватно удаљеног и обезбеђеног од зграде. Контејнери су смештени у наткривене боксове од вученог метала, адекватно позиционирани на регулацији.

UDI Group