Lastavice logo Lastavice logo

VESTI


 
2022 16.decembar

Počela prodaja lamele C

2022 6. jun

Počela prodaja lamele D.

2022. 14. mart

Počela je izgradnja prve faze projekta (lamele C, D и E).

2022. 4. mart

Potpisan je ugovor sa građevinskom kompanijom Penta Ge.Co. Construction koja će biti generalni izvođač.

2022. 1. mart

Počela je prodaja prve faze projekta počevši sa lamelom E.

2022. 1. mart

Potpisan je ugovor sa firmom Arhi Nova koja će vršiti nadzor.

2022. 24. februar

Dobili smo prijavu radova za prvu fazu projekta.

2022. 10. februar

Građevinske dozvole za obe faze projekta su pravosnažne

2021. 06. decembar

Završena je maketa.

2022. oktobar

Projekat je dobio ime Lastavice.

2021. 22. april

Dobili smo lokacijske uslove za obe parcele.

2020. 29. jun

Potpisan je ugovor sa projektanskim biroom ZAP.

2020. maj

Kupili smo građevinske parcele 5298/12 i 5298/9 za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa.

UDI Group