Lastavice logo Lastavice logo

VESTI


 
2024 2. januara

Slika uzornogo stana od 360°
Ovde možete videti kako izgleda naš uzorni stan.

2023 27. decembra

Došli smo do 80% završetka našeg projekta.

2023 10.oktobar

OTVORENA VRATA našeg oglednog stana
Radujemo se vašem dolasku!

2023 13.maj

Stigli smo do krova.
Spremili smo posebne pogodnosti za naše klijente koje će biti prezentovane na prodajnom danu.
Nazdravimo uspehu zajedno!

2022 16.decembar

Počela prodaja lamele C

2022 6. jun

Počela prodaja lamele D.

2022. 14. mart

Počela je izgradnja prve faze projekta (lamele C, D и E).

2022. 4. mart

Potpisan je ugovor sa građevinskom kompanijom Penta Ge.Co. Construction koja će biti generalni izvođač.

2022. 1. mart

Počela je prodaja prve faze projekta počevši sa lamelom E.

2022. 1. mart

Potpisan je ugovor sa firmom Arhi Nova koja će vršiti nadzor.

2022. 24. februar

Dobili smo prijavu radova za prvu fazu projekta.

2022. 10. februar

Građevinske dozvole za obe faze projekta su pravosnažne

2021. 06. decembar

Završena je maketa.

2022. oktobar

Projekat je dobio ime Lastavice.

2021. 22. april

Dobili smo lokacijske uslove za obe parcele.

2020. 29. jun

Potpisan je ugovor sa projektanskim biroom ZAP.

2020. maj

Kupili smo građevinske parcele 5298/12 i 5298/9 za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa.

UDI Group